etag property

String etag
read / write

The ETag of the list.

Implementation

core.String etag;