Foo

Madaling i-restart ang iyong aplikasyon mula sa simula at tanggalin ang nakaraang mga states.

Paggamit

I-wrap ang iyong App widget sa Foo widget.

void main() {
 runApp(
  Foo(
   app: App(),
  ),
 );
}

Tawagin lamang ang restart static method kung gusto mong i-restart ang iyong application (ire-rebuild nito ang kalahatan na widget tree na para bang bago ang iyong app).

Foo.restart(context);

Disclaimer :

Ire-restart lamang ng Foo ang sa application level ang iyong application.

Ang Foo ay hindi ire-restart ang iyong application process sa OS Level.

Mga mamaaring paggamitan ng Foo

Ito ang mga maaring paggamitan ng Foo (Hindi ito kumpleto):

 • ang pag restart matapos ang logout
 • ang pag restart matapos ang bigong pag initialize ng process
 • ang pag restart matapos mangyari ang isang event sa app
 • ...

Pag Install

Dependency

I-add lamang ang package as a dependency sa iyong pubspec.yaml file.

dependencies:
  Foo: "^0.0.1"

Pag Import

I-import ang package sa iyong code file.

import 'package:Foo/Foo.dart';

License

Ang Foo ay inereleased under MIT License

About Me

Ako ay hamak na isang Developer na kanigigiliwan ang pag-develop ng mga tools sa Flutter.

Libraries

foo