cacheKey property

String cacheKey
final

Implementation

final String cacheKey;