flutter_rxbus

A RxBus Flutter plugin.

用法(usage)

pubspec.yaml引入

flutter_rxbus ^0.0.1

用法1、注册/解除注册 (usage 1、register/unregister)

  ///注册
  RxBus.getInstance().register<T>((value) {
    });

  @override
  void dispose() {
    ///解除注册 unregister
    RxBus.getInstance().unregister<T>();
    super.dispose();
  }

用法2、获得指定类型Observable (usage 2、Get the specified type Observable)

  StreamSubscription _subscription;

  _subscription = RxBus.getInstance().toObservable<String>().listen((value) {
  });


  @override
  void dispose() {
    ///取消注册 unregister
    _subscription?.cancel();
    super.dispose();
  }

发送Event (send event)

  RxBus.getInstance().post(T);

Libraries

flutter_rxbus