request<T> method

Future<HttpData<T>> request<T>(
 1. dynamic handleHttpData(
  1. HttpData data,
  2. RequestInfo requestInfo
  ),
 2. {bool isSetError = true}
)

---------------------------------------------通用请求方法------------------------------------------------------

Implementation

Future<HttpData<T>> request<T>(
  handleHttpData(HttpData data, RequestInfo requestInfo),
  {bool isSetError = true}
) async{

 doOther();
 RequestInfo requestInfo = getRequestInfo();
 HttpData<T> httpData = await doRequest<T>(requestInfo);

 _handleHttpData<T>(
   handleHttpData,
   httpData,
   requestInfo,
   isSetError
 );
 return httpData;
}