doRequestList<T, E> method

Future<HttpData<T>> doRequestList<T, E>(
 1. RequestInfo requestInfo
)

Implementation

Future<HttpData<T>> doRequestList<T, E>(RequestInfo requestInfo) async{
 HttpData httpData = await EasyDio().requestList<T, E>(
  url: requestInfo?.url,
  method: requestInfo?.method,
  data: requestInfo?.data,
  options: requestInfo?.options,
  cacheKey: requestInfo?.cacheKey,
  isFormData: requestInfo?.isFormData,
  contentType: requestInfo?.contentType,
  publicMethod: requestInfo?.publicMethod,
  cancelToken: requestInfo?.cancelToken,
  onSuccess: requestInfo?.onSuccess,
  onStart: requestInfo?.onStart,
  onError: requestInfo?.onError,
  onFinish: requestInfo?.onFinish,
  validateResponse: requestInfo?.validateResponse,
  successCode: requestInfo?.successCode,
  codeKey: requestInfo?.codeKey,
  msgKey: requestInfo?.msgKey,
  onReceiveProgress: requestInfo?.onReceiveProgress,
  onSendProgress: requestInfo?.onSendProgress,
  handleRes: requestInfo?.handleRes,
  validateError: requestInfo?.validateError,
  checkDataEmpty: requestInfo?.checkDataEmpty
 );

 return httpData;
}