applyMask method Null safety

 1. @override
FormattedValue applyMask(
 1. String text
)
override

Implementation

@override
FormattedValue applyMask(String text) {
 var fv = super.applyMask(text);
 var result = fv.toString();
 var numericString = toNumericString(
  result,
  allowAllZeroes: true,
 );
 var numAddedLeadingSymbols = 0;
 String? ammendedMonth;
 if (numericString.length > 0) {
  var allDigits = numericString.split('');
  var stringBuffer = StringBuffer();
  var firstDigit = int.parse(allDigits[0]);

  if (firstDigit > 1) {
   stringBuffer.write('0');
   stringBuffer.write(firstDigit);
   ammendedMonth = stringBuffer.toString();
   numAddedLeadingSymbols = 1;
  } else if (firstDigit == 1) {
   if (allDigits.length > 1) {
    stringBuffer.write(firstDigit);
    var secondDigit = int.parse(allDigits[1]);
    if (secondDigit > 2) {
     stringBuffer.write(2);
    } else {
     stringBuffer.write(secondDigit);
    }
    ammendedMonth = stringBuffer.toString();
   }
  }
 }
 if (ammendedMonth != null) {
  if (result.length < ammendedMonth.length) {
   result = ammendedMonth;
  } else {
   var sub = result.substring(2, result.length);
   result = '$ammendedMonth$sub';
  }
 }
 fv = super.applyMask(result);

 /// a little hack to be able to move caret by one
 /// symbol to the right if a leading zero was added automatically
 for (var i = 0; i < numAddedLeadingSymbols; i++) {
  fv.increaseNumberOfLeadingSymbols();
 }
 return fv;
}