flutter_morse_util

一个基于flutter开发的跨端的摩尔斯标准密码工具,支持在线解码/编码,和离线解码/编码。

项目环境

 • flutter --version v1.17.5
 • dart --version v2.8.4
 • Framework --version 8af6b2f038
 • Engine --version ee76268252

使用方法:

安装依赖:

这个项目使用了flutter开发,请确保你本地安装了相关开发环境。

1,检查版本号是否正确

  flutter --version

2,运行命令查看是否需要安装其他依赖

  flutter doctor

3,运行启动

  flutter pub get
  flutter run
    
dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 # 添加依赖
 flutter_morse_util: ^0.0.1

Example

// Import package
import 'package:flutter_morse_util/morse_util.dart'

// Instantiate it
MorseUtil _morseUtil = MorseUtil();

//start encode/decode
_morseUtil.encode('摩尔斯'); // --..-...--.-..-/-.---.....-.-../--..-.--.-.----/
_morseUtil.decode('--..-...--.-..-/-.---.....-.-../--..-.--.-.----/'); // 摩尔斯


[example demo](/example/lib/main.dart)

Libraries

binary_string_util
flutter_morse_util
Created by 李昂 on 2020/8/16. email: ub313leon@gmail.com
morse_util