useIosTheme property

bool useIosTheme
read / write

Implementation

bool useIosTheme;