xRowBS top-level property

XRowBS xRowBS
read / write

Implementation

XRowBS xRowBS = XRowBS();