external_login_interface library

Classes

ExternalLogin
Implementation of external login for specific service.
ExternalLoginData
Login data from the service.
ExternalLoginErrorData
Error data on log in failure.
ExternalLoginResult
Log in result. [...]
Result<T>
The result of a computation. [...]

Enums

ExternalLoginError
External login errors.