delNquads property

List<int> delNquads

Implementation

List<int> get delNquads => $_getN(3);
void delNquads= (List<int> v)

Implementation

set delNquads(List<int> v) {
  $_setBytes(3, v);
}