commandlist library

Classes

CommandList<E>
CommandListIterator<E>
InsertItem<E>
MoveItem
RemoveItem<E>
ReplaceItem<E>

Typedefs

InsertCallback<E>(E item, int index) Command
MoveItemCallback<E>(int oldIndex, int newIndex) Command
RemoveCallback<E>(E item) Command
ReplaceCallback<E>(int index, E replaceWith) Command