popRot method

Rot popRot ()

Implementation

Rot popRot();