slashSegment property

Parser<SlashSegment> slashSegment
final

Implementation

static final Parser<SlashSegment> slashSegment =
    match(SlashSegment.rgx).map((_) => SlashSegment())